صورتی کمرنگ

زندگی دردنیا قطاریست به سمت خدا

صورتی کمرنگ

زندگی دردنیا قطاریست به سمت خدا

۴ مطلب با موضوع «شعرهای عاشقانه» ثبت شده است

.پا بہ پایت تا تہ ایڹ جاده مےآیم نترس

ایڹ منم عاشقتریڹ دلداده مےآیم نترس

در مسیرِ عشق از آیینہ هم صادق ترم

ساده بودم ساده هستم ساده مےآیم نترس

مامانه آینده
Image result for ‫عشق مدافع‬‎
دکتر که دید افت فشارم همیشگی است ♥

دست تو را گرفت به دستم فشار داد♥♥

مامانه آینده

بانو تو ایران منی من هم سلیمانی تو

دیگر نذارم لحظه ای باشد نگاهی روی تو

اخر برای حفظ تو باید منم راهی شوم

سوی یمن با ارتشی اماده از دیدار تو

مامانه آینده

لذت برام یعنی، عبد علی باشه

همسفرم تحت، امر ولی باشه

یعنی همین رهبر،تاج سرش باشه

تو خونمون عکس، سید علی باشه

مامانه آینده